چه شخصی
بهترین وکیل است؟

بهترین وکیل براساس نوع هر پرونده معین می‌شود. باید توجه داشت که هر وکیل بنا به تجربه کاری خود در برخی از حوزه‌های حقوقی مسلط‌تر است. بنابراین، باید براساس موضوع هر پرونده به دنبال بهترین وکیل و مجرب‌ترین وکیل در آن موضوع بود. بهترین وکیل در هر موضوعی حقوقی کسی است که:

  • سابقه طولانی انجام پرونده حقوقی در زمینه موضوع مورد نظر داشته باشد.
  • به مواد قانونی، رای وحدت رویه و نیز نحوه دادرسی به موضوع پرونده احاطه کامل داشته باشد.
  • میزان برد وی در پرونده‌های مشابه بسیار بالا باشد.
  • قدرت کلام بالا و مدیریت جلسه دادگاه را داشته باشد.