اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

ژوئن 3, 2021 admin 0 Comments

مالکین زمین ها بیشترین مدعی در طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی هستند، پرسشی که ممکن است پیش آید این است که مالک زمین کیست؟ کسی که سند مالکیت دارد و یا شخصی که متصرف ملک است ؟ زارع صاحب نسق، دارنده سند عادی و یا اصولا تعبیر مالک بعد از تشخیص ملی بودن زمین به ایشان صدق نمی کند؟

در فرض سئوال احراز مالکیت معترض بعهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است.» به نظر می رسد با توجه به موارد فوق کافی است که خواهان ثابت نماید در تاریخ ملی شدن جنگل ها مراتع کشور و یا سابق بر آن متصرف ملک مورد نظر بوده وجنگل یا مرتع نبوده است، بنابراین لزومی به وجود سند رسمی یا حکم قطعی دال بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوا وجود ندارد، نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در قسمت « اثبات مالکیت » دقیق نیست، زیرا اثبات مالکیت در این دعوا کمکی به خواهان نمی کند، بلکه آنچیزی که باید اثبات شود « تصرفات » خواهان و « مستثناء » بودن زمین است، ذی نفع ممکن است به موجب سند عادی یا رسمی، دارای نسق زراعی باشد یا مالک منافع ( مستاجر) یا دارای حق انتفاع باشد یا ثابت کند که تنها در زمین متصرف است و به کشت و زراعت مشغول است.

از آنجایی که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، با حقوق اشخاص تقابل دارد و موجب می شود که براساس این تشخیص دولت به عنوان نماینده جامعه مالک این اراضی گردند، بنابراین ذی نفع برای ثابت کردن این موضوع که زمین تحت تصرف وی جزء اراضی ملی نیست باید به تشخیص اداره منابع طبیعی اعتراض نماید، که این اعتراض می تواند در قالب خواسته «اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین و اعلام مستثنیات قانونی زمین» باشد، و چنانچه خواهان یکی از ارگان های دولتی باشد می تواند « اعتراض به ملی اعلام نشدن زمین » باشد. اما با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری، ذی نفع باید « حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود » دریافت نماید، لکن همانگونه که در بالا نیز گفته شد، لزومی نیست که خواهان در جهت اثبات مالکیت خود برآید و صرف تصرفات سلسله وار به قبل از تاریخ 27/10/1341 کافی خواهد بود.

وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی

اعتراض به تشخیص اراضی ملی یک امر فنی و تخصصی است که حتما نیاز به بکارگیری وکیل حرفه ای در این زمینه دارد، لطفا در موضوعات تخصصی به وکیل مراجعه کنید. اگر نیاز به وکیل در این زمینه داشتید حتما با ما تماس بگیرید.

Leave a Reply:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *