تماس

ملاقات حضوری با وکیل

در جلسه ملاقات حضوری، وکیل متخصص و پایه یک دادگستری با ارزیابی کامل و همه جانبه جزئیات پرونده، راه حل را پیدا می کند.

قرارداد وکالت

پس از توافقات انجام شده و قبول وکالت با امضای قرارداد، رسیدگی به پرونده شما شروع می شود.

پشتیبانی

از ابتدای شروع رسیدگی به پرونده شما تا انتهای مراحل اجرا از پشتیبانی وکیل متخصص و پایه یک دادگستری بهره مند شوید.

آدرس

رشت – میدان دکتر حشمت – جنب پارک علم و فناوری – ساختمان 196 – ط سوم

تماس

09112408801