نوشته‌ها

نحوه-پس-گرفتن-زمین-از-منابع-طبیعی

وکالت تخصصی پرونده منابع طببعی استان گیلان توسط خانم وکیل سارا اخوان صابری

وکیل دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

اگر در زمینه دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری خود ،نیازمند مشاوره با وکیل متخصص هستید ،باما تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

مشاوران حقوقی مادر زمینه دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری ،پاسخگوی شما خواهند بود. کافیست با ما تماس بگیرید.

تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری

اگر در زمینه دعاوی اراضی موات ، دعاوی منابع طبیعی و ملی ، دعاوی زمین شهری خود، نیاز به مشاوره با وکیل با تجربه در پرونده های منابع طبیعی استان گیلان دارید، باما تماس بگیرید.

مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به منابع طبیعی

فرم تکمیل شده

دلیل سمت دعاوی مربوط به منابع طبیعی

مدارک مثبت مالکیت

نقشه دارای مختصات utm

ادامه نوشته