نوشته‌ها

وکیل رشت-سارا-اخوان-صابری

وکیل رشت-سارا-اخوان-صابری
وکیل با تجربه در دعاوی منابع طبیعی و مستثنیات

در سال های اخیر بسیاری از زمین هایی که بر اساس اسناد و اوراق و مستندات متعلق به افراد می باشد با شکایت مراجع قانونی دولتی نظیر منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و …، به عنوان منابع ملی محسوب شده و از تعلق و مالکیت افراد خارج می گردد و به سازمان جنگلداری یا دولت واگذار می شود. امروز قصد داریم توسط خانم وکیل سارا اخوان صابری “وکیل با تجربه در دعاوی اراضی ملی و مستثنیات زمین” به طور کامل به سوالات مهم درمورد اراضی ملی و مستثنیات زمین توضیح و پاسخ دهیم.

شماره وکیل پایه یک خانم در رشت

چنانچه سوالی مدنظر داشتین و در این مقاله به آن پرداخت نشده، می توانید با شماره گیری (09112408801) سوال خود را از وکیل پایه یک دادگستری در امور اراضی زمین و مستثنیات آن بپرسید و مشاورات لازم را کسب نمائید.

 

چگونه می توانیم به رای صادر شده نسبت به اراضی ملی اعتراض کنیم؟

متصرفین اگر بخواهند نسبت به ابطال اسناد مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی صادر شده و خلع ید،قلع و قمع و … علیه دولت اقدام نمایند؛

باتوجه به اینکه برگ تشخیص قطعی درمورد ملک مورد ادعای آنها صادر شده است،ناگریزند ابتدا نسبت به بی اعتباری عملیات تشخیص در مرجع صالح اقدام نمایند و آنگاه آثار مالکیت خود را خواستار شوند.

متصرفین دارای سند مالکیت ثبتی هم از این قاعده مستثنا نیستند،

چراکه با قطعیت تشخیص، سند مالکیت آنها بی اثر یا به عبارت دقیقتر بی اعتبار می شود.

اگر زمین شخصی، سهوا جز اراضی ملی قرار گرفته باشد، چه باید کرد؟

باید از طریق تنظیم اعتراض به ملی شدن اراضی و رسیدگی در شعبه ویژه دادگاه عمومی،

دادخواست مطرح و موضوع را پیگیری نمایید.

ملکی را قبل از آزاد شدن مستثنیات فروختم حال که مستثنیات آزاد گردیده آیا خریدار زمین نسبت به مستثنیات حقی دارد و متعلق به اوست؟یا فروشنده؟

با توجه به وجود شرط و درج آن در مبایعه نامه مستثنیات متعلق به فروشنده است.

 

وکیل-منابع-طبیعی-رشت-مستثنیات

وکیل رشت- وکیل منابع طبیعی و مستثنیات

چگونه تشخیص دهیم زمین احیا شده یا مستثنیات است؟

روشهای زیر برای تشخیص زمین احیا شده یا مستثنیات کاربرد دارد، که به شرح زیر می باشد:

 • چنانچه رسماً و عملاً به عنوان زمین کشاوزی (زراقی ویا باغی) شناخته شده و معروف باشد.
 • در صورتی که عرفاً و عملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع شده باشد.
 • چنانچه در کناره و حوزه آبیاری یک منبع آبی مثل (چاه،قنات،چشمه،رودخانه و…) قرار داشته باشد.
 • چنانچه هموار شده و برای عملیات زراعت ویا آبیاری آماده باشد.
 • چنانچه رسما به نام زمین دیم مرسوم و شناخته شده باشد و همچنین دارای شیب نامتعارف و تند نباشد.
 • درصورتی که زمین دیمی یا آبی محدوده قانونی یا ثبتی ویا عرفی معین داشته باشد.
 • چنانچه تحجیر شده باشد، به عبارت دیگر:به هرعملی که به معنای شروع احیای زمین باشد مثل(سنگ چینی دور زمین،نهرکندن دور زمین و….)
 • چنانچه جویهای قدیمی منشعب از بندهای رودخانه ای در بالا دست زمین و جوی که آب قنات یا چشمه سارات را به زمین مرساند در زمین مشاده شود.
 • در صورتی که درختان سن بالا و کهن سال در مسیر جوی های قدیمی و اصراف و اکناف زمی وجود داشته باشد.
 • اگر اراضی مورد اختلاف در زیر جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع شده باشد. معمولا اراضی واقع در بالا دست جوی چون آب به آنها سوار نمی شده اراضی غیر احیا شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آنها سوار بوده اراضی احیا شده اند.
 • درصورتی که بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل(خانه،باغ،آب انبار و…) ویا آثاری آز آنها در محل وجود داشته باشد.
 • چنانچه زمین به صورت بندسار بوده و سابقه بهره مندی از آب های جاری بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد.
 • چنانچه در پوشش گیاهی زمین، آثاری از گیاهان مرتعی چندساله و دیگر گونه های پایای مرتعی نباشد.
 • اگر در زمین موجود آثاری از زراعت های قبل و زاعتهای قدیمی وجود داشته باشد.
 • درصورتی که در عکسهای هوائی محل با استفاده از استرئوسکوپ آثار احیای قدیمی مشاهده شود.مشروط به آن است که کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکس های هوائی را داشه باشد.
 • چنانچه زمنی مورد نظر در نقشه های هوایی که براساس عکسهای هوائی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی واقع باشد.در مواردی که اراضی احیا شده قدیمی دیم در نقشه هوائی در بخش اراضی ملی تعیین شده باشد. (اراضی ملی با رنگ سفید مشخص میشود، اراضی مزروعی با رنگ زرد.)
 • درصورتی که سن درختان قدیمی گواهی برقدمت احیای باغ وراضی شیبدار بدهد.
 • چنانچه در زمین آثاری از شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود.
 • باید وضعیت و موقعیت مکانی زمنی به نحوی باشد که رسماً به نام چراگاه و مرتع معرف نباشد.
 • موارد بالا نکاتی مهم برای تشخیص متثنیات است که توصیه میشود حتما!حتما!! بخوانید….

  مشاوره با وکیل پایه یک خانم در رشت

  چنانچه سوالی مدنظر داشتین و در این مقاله به آن پرداخت نشده، می توانید با شماره گیری (09112408801) سوال خود را از وکیل پایه یک دادگستری در امور اراضی زمین و مستثنیات آن بپرسید و مشاورات لازم را کسب نمائید.

  ادامه نوشته